Archive for the ‘Nowości z polski’ Category

Młodzi ludzie i brak perspektyw

W Hiszpanii padł niechlubny rekord. W tym kraju bez pracy jest ponad połowa młodych ludzi, którzy nie skończyli dwudziestu pięciu lat i nigdzie się nie uczą. Jest to tragiczna sytuacja, która może przynieść konsekwencje opłakane w skutkach za kilka lat. Z rynku co roku wypada kilkaset tysięcy osób, które w Hiszpanii przechodzą na emeryturę. Na ich miejsce wskazują coraz młodsi, którzy jednak nie mają tyle doświadczenia co ich poprzednicy. Trudno je zdobyć, kiedy przez pierwsze lata pracy jest się na bezrobociu. Koło się zamyka a efekt tego może być widoczny za około pięciu lat. Podejrzewa się, ze wtedy trzeba będzie zdecydować się na zatrudnienie emigrantów z Afryki albo Europy Wschodniej. Rząd hiszpański nie bardzo wie jak tej sytuacji zaradzić. Jednym z proponowanych rozwiązań jest dotowanie tworzenia własnych firm, które miałyby dać młodym ludziom możliwość rozpoczęcia pracy. Jak na razie w ten sposób uruchomiono ponad pół miliona mini przedsiębiorstw, ale nie jest to rozwiązaniem na dłuższą metę. Przeznaczono na ten program z kasy unijnej prawie osiem miliardów euro. Pomoc państwa polega na zwolnieniu takiej firmy ze wszelkich podatków i opłat na okres dwóch lat. Poza tym można uzyskać dofinansowanie na uruchomienie własnej firmy w maksymalnej wysokości pięćdziesięciu tysięcy euro. Read more »

Powracający Polacy otwierają własny biznes

Według obliczeń poza granicami naszego kraju pracuje ponad pięć milionów rodaków. Głownie celem wyjazdów zarobkowych jest nadal Anglia i Irlandia, chociaż coraz liczniejsza grupa przebywa w Niemczech. Średni okres pobytu w tych krajach wynosi około pięciu lat. Po tym okresie większość z Polaków decyduje się na powrót do kraju i rozpoczęcie pracy na własny rozrachunek. Na taki krok decyduje się ponad połowa spośród tych, którzy powrócili. W urzędach skarbowych rejestrujących powstawanie nowych firm, zauważono właśnie takie tendencje, które przybierają na sile. Należy to zjawisko oceniać pozytywnie, ponieważ powracający Polacy mają jakiś pomysł na swoje życie i nie kończą jako kolejne osoby będące na bezrobociu. Najczęściej średnia kwota, którą przywozi się ze sobą po powrocie z emigracji zarobkowej to około dwudziestu tysięcy złotych. Jest to stanowczo za mało na stworzenie większej firmy, ale na początek może być w sam raz. Do tego dochodzi jeszcze możliwość wzięcia refundowanej pożyczki, jakie są udzielane przez niektóre banki w przypadku próby otworzenia własnej działalności. Jak na razie w ten sposób powstało sto tysięcy firm, które dają pracę przeszło pół miliona osobom. Zainwestowano w nie prawie dwa miliardy złotych i przyczynia się to do jednej dziesiątej naszego wzrostu produktu krajowego. Read more »

Emeryci musza się zdecydować

Ważna wiadomość dla emerytów i rencistów. Od nowego roku ulegają zmianie przepisy, dotyczące zaś wykonywania przez nich własnej pracy zarobkowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczeń emerytalnych lub rentowych. W dotychczas obowiązujących przepisach, osoby takie mogły prowadzić własną działalność gospodarczą bez rejestracji tego w urzędzie skarbowym. Z racji, że nie musza oni płacić składki na ubezpieczenie społeczne, chętnie wykorzystywało się te grupy ludzi do otwierania na siebie firm, które w rzeczywistości były własnością kogoś innego. W ten sposób pozbywano się kosztów rzędu najmniej tysiąca złotych miesięcznie. Podejrzewa się, ze w ten sposób istniało prawie milion firm i dorabiało około pół miliona emerytów. Jednakże zapowiedziano pół roku temu zmiany w tej dziedzinie i jak się okazuje rząd tego słowa dotrzymał. O tego czasu każdy emeryt lub rencista musi przy założeniu własnej firmy, zarejestrować ten fakt z należytym urzędzie. Będzie się to wiązało z ponoszeniem opłat związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i na fundusz pracy. Stanowi to około jednej trzeciej całości składki na ubezpieczenie społeczne. Według pomysłodawców tej ustawy, zmiany te mają przynieść dochody do budżetu państwa w wysokości około dwóch miliardów w skali rocznie. Read more »

Taksówkarze zmuszeni do otwarcia własnej firmy

W Polsce codziennie na ulice wyjeżdża ponad trzysta tysięcy taksówek. Są one zazwyczaj zrzeszone w jednej z pięciu tysięcy korporacji taksówkarskich albo świadczą usługi z zakresu własnej działalności. Jednakże należy dodać, ze z tym ostatnim określeniem mogą być kłopoty. Otóż powinno się wydawać, że właściciel samochodu, który posiada własny samochód i chce nim zarobkowo wozić ludzi, powinien otworzyć własną firmę. Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to nagminnie łamane. Taksówkarze, którzy chcą w ten sposób zarabiać, zgłaszają tylko fakt świadczenia takich usług w urzędzie skarbowym, ale na zasadzie umowy o dzieło. Co prawda tracą w ten sposób możliwość ubezpieczenia się i zarabiania na emeryturę poprzez odkładanie swoich składek, ale zyskują miesięcznie ponad tysiąc złotych z tytułu uniknięcia wspomnianego ubezpieczenia społecznego jak i wielu innych podatków. W ten sposób jeździ po ulicach ponad sto tysięcy osób. Jednakże rząd postanowił zmienić to i wprowadzono od nowego orku nowe przepisy. Świadczenie usług transportowych odnośnie przewozu ludzi własnym samochodem, możliwe będzie tylko w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Fachowcy obliczają, ze pozwoli to na zwiększenie wpływów do kasy państwa o ponad miliard złotych rocznie. Read more »

Kasy fiskalne obowiązkowe dla wszystkich

Przedsiębiorcy, którzy planują z początkiem przyszłego roku otworzyć swoje firmy lub osoby już je posiadające, muszą od stycznia uważniej studiować przepisy skarbowe. Rząd przyjął dziś pakiet ustaw, które w znaczny sposób zmieniają zasady rozliczania się firm z urzędem skarbowym. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć obowiązkowe posiadanie kasy fiskalnej w każdej firmie. Dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni właściciele małych firm, które nie przekraczały określonego w skali roku limitu obrotów. Byli to najczęściej mali przedsiębiorcy lub firmy rodzinne. Pozostałe osoby musiały takie urządzenie posiadać. Za jego brak groziła kara w wysokości do stu tysięcy złotych. Od nowego roku kasa będzie na wyposażeniu wszystkich firm, niezależnie od ich obrotów. Ma to na celu ukrócenie szarej strefy, która odpowiada za około jednej dziesiątej wytworzonego produktu narodowego Polski. Koszt zakupu takiej kasy sięga w zależności od jej wielkości i możliwości od kilkuset do kilku tysięcy złotych, jednakże za jej brak zwieszono karę do dwustu tysięcy złotych. Przedsiębiorcy płacili dotychczas podatek ryczałtowy, który był stały i nie wynikał z wielkości sprzedaży czy obrotu w firmie. Było to dla nich dogodne rozwiązanie i pozwalało małym firmom przetrwać na rynku. Właśnie tego wzrostu podatku obawiają się właściciele tych małych firm najbardziej. Read more »

Lekarze polscy coraz częściej na swoim

Służba zdrowia w naszym kraju nie jest w najlepszej kondycji. Taka prawda znana jest właściwie każdemu i to od zawsze. Głównym problemem jest w tym przypadku ciągły brak pieniędzy na bieżące usługi oraz na wyposażenie szpitali, przychodni czy gabinetów lekarskich. Z podobnymi problemami, chociaż nie na taką skalę, boryka się większość krajów naszego regionu, chociaż u nas są szanse na poprawę tej sytuacji. Powodem do zachowania nikłego, ale zawsze jakiegoś optymizmu, jest wprowadzona niedawno ustawa sejmowa. Zakłada ona wymóg założenia przez lekarzy własnej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach. Dotychczas prawie połowa medyków w naszym kraju pracowała w publicznej służbie zdrowia, najwyżej dorabiając sobie prywatnymi praktykami. Teraz taka forma zatrudnienia samego siebie ma się przyczynić do spadku kosztów świadczenia usług lekarskich a w konsekwencji zmniejszenia wydatków na ten cel o ponad pięć miliardów. Otóż podpisanie umowy o współpracy z firmą jaką otworzyłby lekarz, wiązałoby się z mniejszymi kosztami ze strony państwa. Lekarze natomiast na otarcie łez mieliby możliwość odliczenia sobie od podatku wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem takiej działalności oraz poniesionych z tytuły wyposażenia i rozbudowany miejsca pracy, czyli w tym przypadku gabinetu lekarskiego. Read more »

Japończycy nie wykazują zbyt wiele inicjatywy

Japonia znana jest jako jedna z czołowych gospodarek na świecie. Wiele firm z Kraju Kwitnącej Wiśni zdominowało poszczególne rynki na całym świecie i chociaż z roku na rok czują za swoimi plecami oddech konkurencji pochodzącej z innych rozwijających się krajów, nadal bardzo dobrze sobie radzą. Warto podkreślić, że ten imponujący skok dokonano w przeciągu nie więcej jak pięćdziesiąt lat, co jest wydarzeniem nie mającym precedensu w historii światowej gospodarki. Jednakże tamtejsza gospodarka stoi w obliczu przedłużającej się stagnacji. Wzrost gospodarczy Japonii od dawna oscyluje w granicach około półtora procenta. Wiadomo, ze w krajach wysoko rozwiniętych nie można osiągać spektakularnych skoków rzędu ośmiu procent jak w Chinach, ale znane są przykłady wzrostu w wysokości trzech procent. Japonia jednak nie wykazuje żadnej inicjatywy gospodarczej a rozwój tamtejszej gospodarki jest zdominowany przez wielkie koncerny, które powstały dawniej i dziś też się nie rozwijają jak należy. Rząd japoński próbował zaktywizować japońskie społeczeństwo, namawiając je na przykład do zakładania własnych firm i przedsiębiorstw. Zdecydowało się na ten krok niewiele ponad sto tysięcy osób, co stanowi jedną dwudziestą z ogólnej liczby jaką zakładano w planach. Japończycy boją się iść na własny rozrachunek, będąc od kilku pokoleń przyzwyczajonymi do pracy w wielkich firmach. Read more »

Amerykańska wolność w dziedzinie gospodarki

Ameryka znana jest jako kraj, gdzie każdy może dorobić się od pucybuta do milionera. Chociaż nie jest to już takie łatwe jak dawniej i coraz więcej milionerów raczej bankrutuje niż się rodzi, to nadal ten wielki kraj stanowi kwintesencję wolności jaką powinno okazać państwo w sprawach wolnej gospodarki. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Amerykanie rozpoczęli u siebie walkę z kryzysem ekonomicznym najwcześniej i wpompowali w to największe sumy pieniędzy. Jednakże rząd pozostawił jak największą swobodę w sposobie ich wykorzystania. Trafiły one do banków i systemów funduszy inwestycyjnych, które mają zająć się dystrybucją tych środków na poszczególne cele. I od tego momentu to właśnie wolny rynek dyktuje warunki na jakich ta gospodarka powinna się odrodzić, niczym Feniks z popiołów. Sama procedura otwarcia w Stanach Zjednoczonych swojej firmy, wiążę się z wizytą w dwóch, położonych najczęściej koło siebie gmachach. Jednym z nich jest urząd miejski lub gminy, gdzie rejestrujemy taki fakt. Obok natomiast znajduje się urząd skarbowy, w którym rejestrujemy się jako płatnicy podatków oraz dostajemy konto na ubezpieczenie społeczne. To ostatnie nie przeraża jak w Polsce, albowiem jest naliczana w dużo mniejszej skali i nie stanowi aż tak wielkiego obciążenia jak w naszym kraju. Read more »

Samochody z korzystną kratką

W bieżącym roku na pewno zostanie pobity jeden rekord z kategorii motoryzacji krajowej. Sprzedamy najmniej samochodów w salonach aut. Spadek jest już drugi rok z rzędu i osiągnie tym razem ponad piętnaście procent. Zeszły rok był troszkę lepszy i przyniósł spadek o osiem procent. Jednakże największy spadek sprzedaży nowych aut w naszym kraju, dotyczył aut dostawczych. Według definicji za taki pojazd uważa się samochód, który na przykład ma zainstalowaną kratkę, oddzielającą część pasażerską od towarowej. Tym sposobem na naszych drogach trafiają się autka o wielkości miniaturki, które widnieją jako dostawcze. Rocznie z salonów samochodowych wyjeżdżało do klientów ponad dwadzieścia tysięcy pojazdów. Powodem takiego wielkiego zainteresowania tymi pojazdami, była możliwość odliczenia kwoty zakupu od podatku. Tym sposobem firma miała świetny zarobek, bo auto i tak użytkowała dla siebie. Niestety, w tym roku zniesiono ta opcję odliczania. Nie należy się więc dalej dziwić, że auta dostawcze coraz słabiej się sprzedają. Z drugiej strony takie okazje jak ta, były dla osób które na przykład utworzyły własną firmę, możliwością rozwoju i dalszego rozkwitu biznesu. Zniesienie tego przywileju da zapewne państwu korzyści w wymiarze około piętnastu milionów złotych, chociaż przy tak nikłej sprzedaży jest to coraz mniej prawdopodobne. Read more »

Niemiecki przykład praworządności i porządku

Często słychać w naszym kraju głosy krytyki, które mówią o wielu trudnościach jakie ma przed sobą młody przedsiębiorca, chcący otworzyć w naszym kraju firmę. Nie ma u nas takiego miejsca jak jedno okienko w urzędach skarbowych, które miało bardzo uprościć procedury powoływania do życia nowych firm. Podatki i koszty prowadzenia własnej firmy są z roku na rok coraz wyższe i wzrost gospodarczy naszej gospodarki z trudem rekompensuje te utracone dla przedsiębiorców pieniądze. Prawda jak zawsze leży gdzieś po środku. Zależy jaki kraj weźmiemy jako punkt wyjścia. Przykładem są Niemcy, które stawia się za przykład porządku panującego w przepisach i gospodarce. Niemiecka praworządność ułatwia życie i otwarcie tam własnej firmy wiąże się z wizytą w jednym miejscu na czas około godziny. Taka jest właśnie idea powołania jednego okienka, w którym dokona się z pomocą pracującego tam urzędnika wszelkich procedur i czynności, bez konieczności biegania po kilku urzędach i instytucjach. Niemieckie urzędy nastawione są frontem do petenta, co wynika z faktu, ze są one rozliczane corocznie ze swojej działalności. Taki raport jest następnie przedstawiany do wglądu posłom Parlamentu. Mają oni prawo do poproszenia szefów takich instytucji o złożenie wyjaśnień w interesujących posłów sprawach. Read more »