Firma będzie wykonywała kontrole oraz prowadziła windykację i egzekucję należności. Windykacja i egzekucja będzie prowadzona na koszt i ryzyko wybranego wykonawcy.

Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2014 roku. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest opublikowana pod adresem: http://www.wloclawek.pl/zamowienia/15_445.html

Przypominamy, że od nowego roku zmienią się rozkłady jazdy pięciu miejskich linii autobusowych. Szczegóły są dostępne na stronie MPK.

Od 1 stycznia 2014 roku, na prośbę mieszkańców, zmienią się rozkłady jazdy linii autobusowych numer  2 , 9, 13, 14 i 17. Rozkłady, oznaczone jako 2x, 9x, 13x, 14x i 17x, są dostępne na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego www.mpk.com.pl w zakładce „rozkład jazdy”. 31 grudnia od godzin przedpołudniowych realizowana będzie wymiana rozkładów jazdy na przystankach.