Czy mogą odciąć media w mieszkaniu?

Przy codziennych obowiązkach niekiedy możemy zapomnieć o rachunkach za media, czego w takiej sytuacji możemy się spodziewać? Początkowo wspólnota stara się dochodzić należności w ramach wezwania do zapłaty, jeśli w ten sposób ich nie uzyska rozpocznie drogę postępowania upominawczego. Na temat postępowania tego rodzaju mówi KPC. Chodzi o to, by wierzyciel mógł jak najszybciej skorzystać z tytułu egzekucyjnego.

Gdy nie ma kwestionowania długu przez dłużnika taka forma będzie najlepsza. Pozew jest rozpoznawany bez udziału pozwanego. Tak zarządca uzyskuje nakaz zapłaty, do którego następnie musi uzyskać tytuł wykonalności. Zwraca się następnie do komornika, który rozpoczyna egzekucję z majątku dłużnika. Tutaj wchodzi w grę również ustawa o własności lokalu. Gdy działa się na szkodę innych współmieszkańców trzeba liczyć się z tym, że może nastąpić sprzedaż naszego lokalu przez licytację. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że mieszkańcy praktycznie nie są chronieni a wszystkie przepisy są na korzyść zarządców. Starają się oni dodatkowo działać na granicy prawa i przygotowywać takie regulaminy, które nie do końca zgodne są z ustawami, gdyż zarządca nie jest przedsiębiorcą i nie może tak siebie traktować. Dlatego ustawodawca podkreśla, że media może odciąć tylko i wyłącznie ta firma, która zajmuje się ich dostarczeniem. W związku z tym zarządcy, którzy odcinają mieszkańcom wodę działania niezgodnie z obowiązującym prawem. Takie działania mogą narażać ich na konsekwencje prawne. Odciąć wodę mogą tylko zakłady wodociągowe i to po spełnieniu szeregu innych obowiązków. Podobnie w przypadku ogrzewania, które może odciąć tylko firma dostarczająca ciepło.

W takiej sytuacji najczęściej odcięcie ogrzewania w ogóle nie jest możliwe, gdyż firmy dostarczające ciepło mają zazwyczaj tylko możliwość odcięcia ciepła w całym budynku a nie tylko w jednym mieszkaniu. Poza tym jeśli odetnie się w jednym mieszkaniu ciepło straty będą ponosić wszystkie lokale. Tym bardziej nie ma możliwości odcięcia mediów jeśli ma się indywidualne umowy. W takim przypadku zarząd ma tylko drogę sądową. Przy takim odcięciu mediów wspólnota może narazić się na konsekwencję ze strony właściciela lokalu jak i też firmy, która dostarcza do danego lokalu media. Wspólnota jest bowiem zobowiązana do tego, by nie utrudniać realizowania indywidualnych umów mieszkańców z dostawcami mediów.