Czym są finanse

Procesy, które związane są z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniędzy lub lub jego surogatów określane są terminem finanse. Finanse odgrywają kilka podstawowych funkcji. Jedną z nich jest zatrzymywanie lub napędzanie wzrostu gospodarczego. Finanse pełnią także funkcję fiskalną, kontrolną i rozdzielczą. Finanse możemy podzielić na finanse publiczne. Do finansów publicznych zaliczymy finanse należące do państwa i samorządów. Finanse publiczne zajmują się gromadzeniem i pobieraniem środków publicznych. Do sektora finansów publicznych należą między innymi takie instytucje jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia czy państwowe uczelnie. Finanse publiczne pozwalają na wypełnianie przez państwo jego obowiązków społecznych. Do wypełnienia tych zobowiązań państwo potrzebuje pieniędzy. Finanse publiczne pochodzą więc między innymi z płaconych przez nas podatków. Kontrolę na finansami publicznymi sprawuje Ministerstwo Finansów. Do rodzaju finansów zaliczamy także finanse gospodarstw domowych. Finanse gospodarstw domowych obejmują wydatki związane z edukacją, zakup różnorodnych dóbr materialnych oraz inwestowanie zgromadzonych oszczędności. Do finansów należą również finanse bankowe, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.