Emeryci musza się zdecydować

Ważna wiadomość dla emerytów i rencistów. Od nowego roku ulegają zmianie przepisy, dotyczące zaś wykonywania przez nich własnej pracy zarobkowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczeń emerytalnych lub rentowych. W dotychczas obowiązujących przepisach, osoby takie mogły prowadzić własną działalność gospodarczą bez rejestracji tego w urzędzie skarbowym. Z racji, że nie musza oni płacić składki na ubezpieczenie społeczne, chętnie wykorzystywało się te grupy ludzi do otwierania na siebie firm, które w rzeczywistości były własnością kogoś innego. W ten sposób pozbywano się kosztów rzędu najmniej tysiąca złotych miesięcznie. Podejrzewa się, ze w ten sposób istniało prawie milion firm i dorabiało około pół miliona emerytów. Jednakże zapowiedziano pół roku temu zmiany w tej dziedzinie i jak się okazuje rząd tego słowa dotrzymał. O tego czasu każdy emeryt lub rencista musi przy założeniu własnej firmy, zarejestrować ten fakt z należytym urzędzie. Będzie się to wiązało z ponoszeniem opłat związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i na fundusz pracy. Stanowi to około jednej trzeciej całości składki na ubezpieczenie społeczne. Według pomysłodawców tej ustawy, zmiany te mają przynieść dochody do budżetu państwa w wysokości około dwóch miliardów w skali rocznie. Poza tym wyrównają się szansę na prowadzenie własnego biznesu pomiędzy tymi co płacą całą składkę a tymi osobami, które pobierają świadczenia socjalne od państwa. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny w wysokości do dziesięciu tysięcy złotych lub skierowanie wniosku do sądu grodzkiego.

Both comments and pings are currently closed.