Garaż dla wspólnoty - jak zrealizować?

We wszystkich miastach powszechnie spotykany jest obecnie problem braku miejsc dla samochodów. Dlatego warto się zastanowić czy w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej nie pomyśleć o budowie wspólnego garażu. Jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada obok budynku tereny może swobodnie nimi gospodarować. W przypadku, gdy mieszkańcy zgadzają się na taką inwestycję można bardzo szybko podjąć jakieś działania. Przede wszystkim trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie na budowę od starosty, który ma pieczę nad danym terenem.

W przypadku, gdy wspólnota posiada na tym terenie użytkowanie wieczyste nie będzie ponosić dodatkowych kosztów. Gdy powstaje taki garaż staje się on oddzielnym lokalem dołączonym do danej nieruchomości i posiada swoją księgę wieczystą. Mieszkańcy partycypują w nim tak samo jak w innych częściach wspólnych całego budynku. Również wspólnota w ramach uchwał decyduje o tym, czy miejsca garażowe mogą być wynajmowane osobom, które nie należą do wspólnoty. Jeśli chce się przygotować specjalny garaż dla Wspólnoty, który stanie się częścią wspólną całej nieruchomości nie możemy zdecydować się na garaże, które wykonane są z elementów blaszanych, które określa się jako luźno związane z podłożem. Takie części są bowiem określone przez prawo cywilne nie jako część składowa nieruchomości. Poza tym specjalne rozporządzenia decydują o tym jak duża musi być powierzchnia takiego garażu oraz ile wyjść wentylacyjnych powinno się w nim znaleźć. Starosta wydaje decyzję, w której stwierdza, że powstała nieruchomość spełnia takie wymagania. Decydując się na budowę garażu, który ma się stać częścią wspólną nieruchomości warto zastanowić się nad tym czy ma on dodatkowo spełniać również inne zadania poza miejscem do parkowania.

Coraz częściej w budownictwie stosuje się rozwiązania w ramach których w garażach pojawiają się również inne pomieszczenia gospodarcze czy też specjalne boksy, w których można trzymać narzędzia czy sprzęt sportowy. Warto więc przemyśleć jeszcze przed rozpoczęciem budowy czy takie elementy w nowym garażu mają się znaleźć. Jeśli chcemy zająć się realizacją takiej inwestycji warto dobrze przygotować plan działania. Wcześniej powinniśmy zebrać zgodę mieszkańców oraz odpowiednia dokumentacją do uzyskania pozwolenia na budowę. Zanim rozpoczniemy pracę wybierzmy dobrego architekta oraz odpowiednia firmę, która zajmie się realizacją całej inwestycji i będzie w stanie zapewnić jej prawidłowe wykonanie.