Indywidualne konto emerytalne

Od 1999 roku nasze pieniądze na przyszłą emeryturę odkładamy zarówno do ZUS, jak też i do OFE. Pieniądze, które wpływają do ZUS-u na naszą przyszłą emeryturę należą do I filaru, te gromadzone w OFE należą do filaru II. Na rynku dostępna jest także możliwość odkładania pieniędzy w III filarze. W III filarze, który jest dobrowolny, swoje składki gromadzimy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Pieniądze, które zgromadzimy w ramach IKE są zwolnione z tak zwanego „podatku Belki” oraz z podatku dochodowego. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku utrzymania zgromadzonych przez nas pieniędzy do wieku, w którym przejdziemy na emeryturę. Ustawa budżetowa określa, jaką maksymalną kwotę możemy odłożyć na IKE w ciągu roku. W bieżącym roku na IKE możemy maksymalnie odłożyć 11. 139 zł. IKE możemy założyć w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w banku, w biurze maklerskim lub w towarzystwie ubezpieczeniowym. Konto zakładamy oczywiście tylko w jednej z tych instytucji. Swoje środki, jeżeli jesteśmy nie zadowoleni w działalności wybranej przez nas firmy, po upływie roku możemy przenieść do innej. Środki można przenosić bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Do otrzymywania świadczenia z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, musimy gromadzić pieniądze minimum 5 lat. Środki na przyszłą emeryturę możemy gromadzić także na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.