IRR

IRR

Co skrywa się pod pojęciem „wewnętrzna stopa zwrotu IRR”?

Co prawda rozwijając angielski skrót Initial Rate of Return odpowiemy sobie na pytanie zadane w tytule, ale aby zrozumieć owo zagadnienie należy się chwilę zastanowić. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest sposobem oceny efektywności gospodarczej danej inwestycji. Oznacza także wskaźnik finansowy wyliczany na podstawie tego sposobu. Im większa wartość IRR tym lepsza stopa zwrotu z inwestycji. W gruncie rzeczy więc metoda ta obrazowuje rentowność ulokowanego kapitału i pozwala się zorientować co do maksymalnego kosztu inwestycji bez straty dla akcjonariuszy. Pomimo swej prostoty wyliczanie wewnętrznej stopy zwrotu IRR niesie ze sobą pewne wady. Po pierwsze metoda akceptuje bądź odrzuca tylko pojedyncze projekty i nie sprawdza się w przypadku wieloetapowych, złożonych inwestycji. Często możemy też spotkać się z trudnościami w układaniu w kolejności przedsięwzięć charakteryzujących się różną skalą. Wreszcie, jeżeli inwestycja wyróżnia się niekonwencjonalnym, nietypowym przepływem pieniędzy, jej ocena będzie w tym wypadku niemożliwa. Jak więc widać, IRR nie jest idealną metodą, ale bardzo popularnym sposobem używanym przez inwestorów na całym świecie.

You can leave a response, or trackback from your own site.