Księgowa i finansowa obsługa nieruchomości

W czerwcu 2011 roku nasza firma zaproponowała swoim klientom nową usługę. Jest nią możliwość monitorowania swojej dokumentacji mieszkaniowej za pomocą internetu. Właściciele lokali mogą w każdej chwili sprawdzać saldo wpłat, rozliczeń oraz zmian związanych z czynszem. Nasza firma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi kompleksową obsługę księgową i finansową nieruchomości. Dodatkowo prowadzimy ewidencję księgowości oraz archiwizujemy źródłowe dokumenty księgowe. W naszej ofercie znajduje się kompleksowa finansowa obsługa nieruchomości.

W tej usłudze znajduje się: pobieranie opłat, rozliczanie wpłat (także tych na pokrycie utrzymania wspólnych części) oraz kontrola należności. Uzyskujemy NIP oraz REGON. Możemy otworzyć rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej w danym baku. Następnie, po otrzymaniu pełnomocnictwa, dokonywać tam rozliczeń. Rozliczenia prowadzimy także z firmami odpowiedzialnymi za dostawę wszystkich mediów. Nasza firma oferuje również obsługę spraw związanych z budżetem wspólnoty. Przygotowujemy go, a następnie czuwamy nad jego odpowiednią realizacją. W związku z opracowaniem budżetu, oszacowujemy koszty utrzymania nieruchomości i ewentualnych remontów. Prowadzimy przeliczenia zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów, biorąc pod uwagę także inne źródła finansowania, np. kredyty lub pożyczki. Pomagamy wywalczyć dodatkowe pieniądze dla nieruchomości, poprzez pozyskanie dotacji, dofinasowań, czy pożyczek lub kredytów inwestycyjnych bądź przeznaczonych na termomodernizację. W przypadku pozyskania takiego dofinansowania pomagamy w przeprowadzeniu procedury przetargowej, która jest niezbędna w przypadku realizacji takich inwestycji. Na koniec roku obrachunkowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe.

Uwzględniamy tam wszystkie konieczne wskaźniki, m.in. przychody, koszty, zobowiązania i należności. Podsumowaniem takiego rozliczenia jest całościowy wynik finansowy. W naszej ofercie znajdują się także rozliczenia zaliczek na usługi świadczone na rzecz właścicieli oraz zaliczek na media. Prowadzimy dekretację i analizę dokumentów księgowych. W przypadku problemów z dłużnikami doręczamy wezwania płatnicze, naliczmy, zgodnie z ustawą, odsetki za zwłokę oraz prowadzimy windykację należności. Dodatkowo przedstawiamy szczegółowe koszty zarządu nieruchomością wspólną i drukujemy książeczki czynszowe.