Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,  zaprasza na konferencję prasową , która odbędzie     się w dniu 20.06.2013 o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej, budynek administracji  pokój 302.  Konferencja  będzie poświęcona  sytuacji  finansowej Szpitala .

 

 

                                                                        Dyrektor

                                               Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

                                                                       we Włocławku

                                                           mgr Krzysztof Malatyński