W konferencji wezmą udział przedstawiciele wiodących instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania dydaktyczne. Podczas sympozjum przeanalizowane będą nowoczesne sposoby nauczania i towarzyszące im narzędzia: tablice interaktywne, aplikacje sieciowe, multimedialne zasoby internetowe. Zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z dynamicznego wzrostu zainteresowania TIK zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela oraz wskazane kierunki rozwoju polskiej szkoły najbliższych lat. Temat konferencji jest zbieżny z programem „Cyfrowa Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego realizacja ma obecnie miejsce. Jest to projekt pilotażowy, mający na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i ich zastosowaniem w edukacji.

Ramowy program wydarzenia:

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników
10:00-10:15 - Otwarcie konferencji (Wojciech Ziółkowski - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji we Włocławku)
10:15-10:45 - Filmoteka Szkolna na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych - Anna Mirska-Czerwińska (Szef działu programów edukacji kulturalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej)
10:45-11:15 - Technologia napędza edukację - Marcin Sprigner (Gammanet, Google Apps for Education)
11:15-11:45 - Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych? - Elżbiera Pryłowska-Nowak (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie)
11:45-12:00 - Przerwa kawowa
12:00-12:30 - Z życia Cyfrowej Szkoły - przykłady dobrych praktyk - Andrzej Nowacki (Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie)
12:30-13:00 - Mądra transformacja edukacji - Arkadiusz Srefan (Certyfikowany Konsultant Edukacyjny SMART, Image Recording Solutions)
13:00-13:20 - Prawo autorskie w kontekście owartych zasobów edukacyjnych w szkole - Magdalena Brewczyńska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku). 

Rejestracja uczestników: do 25 marca 2013 r. – na adres: m.brewczynska@cen.info.pl lub tel.:  54-231-33-42 wew. 25