O funduszach stabilnego wzrostu

Swoje pieniądze możemy zainwestować w fundusze stabilnego wzrostu. Należą one do funduszy otwartych obarczonych średnim ryzykiem. W funduszach stabilnego wzrostu możemy zainwestować pieniądze w akcje, bony skarbowe i obligacje. Fundusze stabilnego wzrostu posiadają statut, który określa ile akcji możemy posiadać. Ten udział wynosi od 10 do 50%. W okresie dobrej koniunktury na giełdzie, inwestując w fundusze stabilnego wzrostu można osiągnąć zysk sięgający 30%. Kiedy jednak sytuacja się odwraca, możemy stracić kilkanaście procent w skali roku z zainwestowanych pieniędzy. Do grupy dość ryzykownych inwestycji należy inwestowanie w funduszach zrównoważonych. W funduszach tych od 40 do 60% pieniędzy inwestujemy w akcje, pozostałe pieniądze inwestujemy w papiery wartościowe. W przypadku tych funduszy zysk jeszcze bardziej uzależniony jest od koniunktury, która panuje na giełdzie. Możemy dużo zyskać, ale też i dużo stracić. Fundusze agresywnego inwestowania to inaczej fundusze akcji. Są one rodzajem funduszy otwartych. Są one jednym z najbardziej ryzykownych sposobów inwestowania. W tych funduszach niemal wszystkie pieniądze inwestowane są w akcje spółek notowanych na giełdzie. Fundusze to mogą przynieść bardzo duży zysk w okresie hossy na giełdzie. Kiedy jednak na giełdzie trwa bessa przynoszą duże straty.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.