Obsługa administracyjna

Mówiąc o obsłudze administracyjnej budynków należy wspomnieć o bardzo wielu istotnych elementach, którymi nasza firma może się dla Państwa zająć. W ramach obsługi administracyjnej realizujemy takie zadania jak:

• Na początek oczywiście zajmujemy się pełnym przejęciem zarządzania daną nieruchomością od firmy, która do tej pory zajmowała się zarządzaniem

• Podejmujemy współpracę z Zarządem Wspólnoty, który reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców.

• Zajmujemy się realizacją zebrań Wspólnoty; dokonujemy ich odpowiedniego przygotowania, organizacji i zaproszenia członków; na życzenie Wspólnoty możemy zająć się przygotowaniem dokumentacji z zebrań

• Bierzmy pod nasze skrzydła całą dokumentację dotyczącą Wspólnoty i jej działalności zewnętrznej

• Zajmujemy się prezentowaniem interesów Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach i kontaktów z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi

• Podejmujemy działania zmierzające do przygotowania umów, które zawierane są przez Wspólnotę z firmami wykonującymi usługi na terenie nieruchomości.

• Zajmujemy się kontrolowanie, zawieraniem i rozwiązywaniem umów z dostawcami mediów, którzy pracują na terenie nieruchomości; zajmujemy się umowami związanymi z wywożeniem śmieci.

• Podejmujemy kwestię remontowe gromadząc opinie mieszkańców, opłaty oraz szukamy firm, które będą w stanie w danej nieruchomości zająć się koniecznymi remontami.

• Prowadzimy nadzór nad umowami zawieranymi z firmami budowlanymi; zajmujemy się również nadzorem ich pracy i tego jak wykonują zlecone im remonty oraz modernizację; to my zajmujemy się odbiorami wszystkich wykonanych prac przy obecności członków Wspólnoty, rozliczamy remonty

• Realizujemy uchwały, które podejmowane są przez Wspólnotę

• Zajmujemy się dokumentacją techniczną dotyczącą nieruchomości

• Uzupełniamy wykazy lokali mieszkalnych i wszystkich elementów należących do nieruchomości.

• Prowadzimy korespondencję ze Wspólnotą oraz Właścicielami poszczególnych lokali

• Zajmujemy się uzupełnieniem zaświadczeń dla mieszkańców Wspólnoty

• Dokonujemy rozliczeń i przygotowujemy roczne plany zagospodarowania

• Zajmujemy się ubezpieczeniem elementów wspólnych w nieruchomości

• Dbamy o odpowiedni porządek na terenie całej nieruchomości.