Otwarty fundusz inwestycyjny

Zgromadzone oszczędności możemy zainwestować w otwartym funduszu inwestycyjnym. Otwarte fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcji, fundusze z ochroną kapitału oraz na fundusze stabilnego wzrostu. Za najbardziej bezpieczne spośród tych wszystkich rodzajów funduszy otwartych uważane są fundusze rynku pieniężnego. Inwestując pieniądze Inwestując pieniądze w ten rodzaj funduszu ponosimy minimalne ryzyko. W funduszu rynku pieniężnego swoje oszczędności możemy zainwestować w obligacje przedsiębiorstw, w obligacje Skarbu Państwa, międzybankowe lokaty, bony skarbowe lub bony komercyjne. Wszystkie te możliwości lokowania pieniędzy są krótkoterminowe. W porównaniu z pieniędzmi ulokowanymi na lokatach bankowych przynoszą niewielkie zyski. Bezpieczną formą oszczędzania jest także ulokowanie pieniędzy w funduszach obligacji. Nasze pieniądze inwestowane są w obligacje państwowe z długim terminem wykupu. W funduszach obligacji pieniądze mogą zostać także zainwestowane w obligacje komunalne. Inwestując pieniądze w fundusze obligacji nie spodziewajmy się szybkiego zysku. Zysk z tych funduszy jest jednak o 1 do 3 punków procentowych wyższy niż ten, który osiągniemy inwestując w fundusz rynku pieniężnego. Są obarczone małym ryzykiem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.