Niepokojący wzrost kosztów prowadzenia firmy

Jedna z międzynarodowych organizacji prowadzących monitoring kosztów, jakie muszą ponosić biznesmeni w racji prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ogłosiła wczoraj raport, dotyczący sytuacji w naszym kraju. Okazuje się, że pomimo niezłych wyników jakie nasza gospodarka osiągnęła w tym okresie, nie mamy się w tej dziedzinie czym pochwalić. Biznesmeni musza ponosić większe o ponad pięć procent koszty prowadzenia własnej firmy. To niewątpliwie smutna dla nas wiadomość, bowiem każda złotówka jaka musi być przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia biznesu, oznacza jednocześnie mniejsze wydatki na rozwój i tworzenie miejsc pracy. Zbytnie obciążenie fiskalne może się w dłuższej mierze przyczynić do tego, że zagraniczni inwestorzy zaczną przenosić swoją działalność poza granice naszego kraju. Wzrost wydatków na prowadzenie firmy jest jednocześnie niespodzianką, ponieważ rząd wielokrotnie zapowiadał, że zmniejszenie tych kosztów jest dla niego priorytetem. Wydawało się, że wszystko idzie na początku dobrym torem. Zmniejszono rok temu wysokość składki rentowej oraz zlikwidowano niektóre podatki. Przynosiły one małe sumy dochodu, a jednocześnie utrudniały system fiskalny i powodowały wiele nieporozumień przy składaniu deklaracji podatkowej. Read more »

Rządowy plan zlikwidowania bezrobocia

Rząd w niedawno ogłoszonym komunikacie zapowiedział zintensyfikowaną walkę z rosnącym bezrobociem. Premier w swoim przemówieniu w którym przedstawił Sejmowi swoje plany podczas rozpoczynającej się kolejnej kadencji, potwierdził wolę walki o to, aby powstało jak najwięcej miejsc pracy. O ile kilka tygodni temu wydawało się to enigmatyczne i mało konkretne, to dziś można już wyrobić sobie na to pewien pogląd. Otóż okazuje się, że w przyszłym roku planuje się zmniejszenie poziomu bezrobocia w Polsce do dziewięciu procent, co oznaczałoby spadek o prawie trzy punkty procentowe. Premier wspominał, że nie będzie to spektakularny spadek, ale walka będzie się rozgrywała o każde miejsce po przecinku. Dokonać mamy tego właściwie my sami, czyli pracownicy. Rząd chciałby aby zwiększyła się liczba prowadzonych własnych działalności gospodarczych z obecnych pięciu milionów jednoosobowych firm, do ponad sześciu milionów. Takie oczekiwanie miałoby być możliwe dzięki bliżej nie sprecyzowanym zachętom w postaci ulg i obniżek podatków. Opozycja już zdążyła skrytykować taki pomysł premiera. Wskazywano między innymi na niesprecyzowanie co mają oznaczać tajemnicze ulgi. Trzeba przecież pamiętać, że prowadzenie własnego biznesu w naszym kraju wiąże się ze sporymi wydatkami, w związku z czym musiałyby być one znaczące, aby się to opłacało. Read more »

Wymarzona wolność obarczona kosztami

Wyidealizowany model rodziny w Ameryce, to żona pracująca jako przedstawiciel wolnego zawodu oraz mąż prowadzący własną firmę. Do kompletu gromadka dzieci i dom z dwoma samochodami w wielkim garażu. Poniekąd to prawda, bowiem w ten sposób żyje około dziesięciu procent Amerykanów. Europa Zachodnia to znów bezpieczeństwo i stabilizacja, dotycząca głownie pracy i zarobków. Tam, może i otwiera się mniej firm prywatnych, ale za to są one silniejsze i mają większe szanse na przetrwanie. A jak jest w naszym kraju. Otóż różnie. Coraz więcej Polaków otwiera własną działalność gospodarczą. Podejmują tą decyzję pod wpływem wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest trudność ze znalezieniem pracy, która dałaby godziwy zarobek. Poza tym w tej postaci można zarobić o wiele więcej niż pracując na etacie u kogoś. Prosta zasada omijania pośredników i dzielenia się tymi oszczędnościami po połowie, pomiędzy nami a klientem. Nie można jednak zapominać, że prowadzenie własnej firmy wiąże się również z wieloma kosztami, wcale nie tylko tymi związanymi z płaceniem ubezpieczenia, podatków czy innych kosztów. To także nerwowość co do dalszego losu naszej firmy. Mamy mniejszą pewność tego, co przyniesie nam jutro. Poza tym nie wystarczy zazwyczaj osiem godzin, jakie dotychczas siedzieliśmy w biurze. Read more »

Wolne zawody coraz częściej wybierają samodzielność

Pod pojęciem wolne zawody, rozumiemy takie grupy zawodowe jak lekarze, adwokaci czy artyści. Oczywiście na tym ta lista się nie kończy, ale są to najpopularniejsze z zawodów zaliczanych do niej zaliczanych. Od trzech lat obserwujemy pewne zjawisko występujące w tych środowiskach pracy. Według danych, jakie ujawnił Główny Urząd Statystyczny, z roku na rok coraz więcej takich zawodów decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Przykładowo lekarze prowadzący własną praktykę lekarską stanowią już ponad siedemdziesiąt procent a adwokaci prawie dziewięćdziesiąt dwa procent. Jeszcze kilka lat temu te wskaźniki były o wiele niższe. Próbując rozwikłać ta zagadkę, specjaliści od zagadnień pracy w naszym kraju, znaleźli przynajmniej dwie tego przyczyny. Pierwsza z nich to korzystniejsze przepisy dla osób, które są na swoim rozrachunku. Pomimo ponoszenia wyższych kosztów zarobku i konieczności płacenia wielu podatków i opłat, taka osoba ma możliwość podpisania korzystniejszej umowy z klientem, ponieważ ten może sobie wtedy takie koszty odliczyć od podatku. W innym przypadku jest to niemożliwe. Druga sprawa to poczucie, że mając własną firmę mamy pewniejszą pracę nie uniknęła także i wolnych zawodów. Read more »

Odwieczny dylemat dotyczący przejścia na swój rozrachunek

Urzędy pracy od dwóch lat udzielają bezzwrotnych pożyczek na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Można w ten sposób uzyskać wsparcie w wysokości ponad dwudziestu tysięcy złotych. Oczywiście, trzeba najpierw spełnić wiele warunków a działalność musi być otwarta co najmniej rok czasu, aby nie trzeba było oddawać gotówki do urzędu. W ten sposób biznesmenami stało się już ponad sto tysięcy osób. Oprócz tego w Polsce co miesiąc otwiera się kilka tysięcy firm, głównie jednoosobowych. Jednakże zanim ktokolwiek zdecyduje się na podjęcie takiego kroku, poprzedzone jest to wieloma dylematami i nieprzespanymi nocami, podczas rozmyślania, czy to się opłaci. Jest to naturalne, albowiem pracując u kogoś na etacie, mamy mniejsza pensję ale opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne jak i pewność, że wypłata będzie na czas. Z drugiej strony, decydując się na własną działalność gospodarczą, możemy realizować własne cele i marzenia. Istnieje tez szansa na to, że nasze zarobki wzrosną w znaczący sposób. Jednakże jest to obarczone większym ryzykiem niepowodzenia, a niekiedy kończy się popadnięciem z długi. Polacy mają szczególną sytuację, bowiem obciążenie finansowe otwieranej w naszym kraju firmy, jest dużo większe niż na Zachodzie. Same składki i podatki zapewne niejednego już biznesmena przyprawiły o siwe włosy. Zachodnie przepisy ograniczają się na początku, dając takiej młodej firmie czas na okrzepnięcie i rozwój. Jednakże możemy się pochwalić tym, że w przeciągu trzech minionych lat, taka forma zarabiania wśród Polaków cieszy się o wiele większą popularnością. Read more »

Coraz więcej osób na swoim

Cała Europa boryka się ze swoimi problemami ekonomicznymi. Jeszcze do niedawna była to głównie obawa o szybkość rozwoju poszczególnych krajów. Dziś sytuacja się zaognia i coraz częściej się mówi nawet o tym, czy Unia w takiej formie jak dziś przetrwa. Strefa euro też drży w posadach a ratingi poszczególnych gospodarek spadają w dół niczym kamikadze. Jednym słowem, czekają nas wyjątkowo nieciekawe czasy. Polska, pomimo silnej gospodarki i pochwał ze wszystkich stron, że ostatni kryzys nam jako jedynym nie zaszkodził, także przygotowuje się na ciężkie czasy. Najbardziej każdy się obawia o poziom bezrobocia, ponieważ od tego zależy poziom wydatków konsumpcyjnych co z kolei ma wpływ na wzrost produktu krajowego. Jednakże należy w tym miejscu pochwalić rodaków za to, ze się nie poddają i nie czekają biernie na rozwój wypadków. Dane statystyczne pokazują, że coraz częściej decydujemy się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jest to nasz sposób zapewnienia sobie pracy. Z jednej strony jest to dość ryzykowne, albowiem nie mamy żadnej gwarancji czy nam się to uda, a z drugiej strony prowadząc własną firmę możemy wykazać się większą elastycznością i kreatywnością. Poza tym praca dla samego siebie, a nie dla kogoś, zawsze jest bardziej motywująca. Od początku roku po odliczeniu firm które skończyły swoją działalność, przybyło ich w naszym kraju ponad osiemnaście tysięcy. Read more »

Zarabiaj na swoje wakacje

Zdarza się, że mimo dobrych rezultatów pracy nie otrzymujemy podwyżki, szef nas nie docenia i nie widzi naszego zaangażowania, bo w tym samym czasie pakuje się na kolejne zagraniczne wakacje. To odpowiedni moment żeby podjąć decyzję o założeniu własnego biznesu. Ważne by dobrze wybrać profil działalności, można z pomocą fachowców stworzyć dobry biznes plan i zająć się szukaniem źródeł finansowania inwestycji. Trzeba też w końcu udać się po wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer regon, zrobić zgłoszenie do ZUS-u i Urzędu skarbowego , czasem do Urzędu pracy lub sanepidu. Jest z tym sporo załatwiania ale trzeba pamiętać, że pomimo że praca na swoje konto niesie ze sobą wiele trudności to w przypadku osiągnięcia sukcesu, daje również nieprawdopodobną satysfakcję. Pomimo ogromu biurokracji, która jest zmorą chyba każdego przedsiębiorcy i konieczności stałego kontaktu z wieloma instytucjami nadzorującymi, osiągane dzięki swojej pracy dobre wyniki finansowe są w stanie przyćmić wszystkie te trudności i obciążenia. Read more »

Po firmę do kilku okienek

Od paru lat słyszymy, że założenie działalności gospodarczej będzie odbywało się podczas jednej wizyty przy okienku w urzędzie. Niestety, biurokracja nadal w Polsce jest tak ogromna, że choć jest w tej kwestii na pewno dużo lepiej niż jeszcze 10 lat temu, nadal konieczne sa odwiedziny w kilku instytucjach, by w końcu stać się właścicielem firmy. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców uzyskuje się we właściwym urzędzie gminy lub miasta. W tym samym okienku możliwe jest tez złożenie wniosku o nadanie numeru Regon przez Główny Urząd statystyczny. Numer ten jest nadawany bezpłatnie, w przeciwieństwie do wpisu do ewidencji, który kosztuje 100zł. Następnie trzeba się udać do Urzędu Skarbowego by nadano firmie numer NIP. Tam konieczne jest również złożenie deklaracji o tym w jakiej formie zamierzamy opodatkować naszą działalność. Kolejny przystanek to placówka banku, bowiem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest posiadanie konta firmowego, więc trzeba zawrzeć umowę na prowadzenie rachunku bankowego firmy. Read more »

Warto się dokształcać pomimo sukcesu

Prowadzenie własnej firmy to możliwości realizacji swoich ambicji zawodowych i duża satysfakcja, ale też spore obowiązki a w przypadku zatrudniania pracowników, również konieczność dbania o nich. Ponadto dzisiaj bycie szefem to nie tylko wydawanie poleceń i wypłacanie pensji. Poza tym rynek pracowniczy ale również klienci wymagają tego by firma podnosiła swoje kwalifikacje i konkurencyjność w branży. Dlatego od kilku lat dużym powodzeniem cieszą się powszechne szkolenia. W większych firmach zazwyczaj odbywają się cyklicznie, w małych raczej okazjonalnie. Choć z biegiem czasu również tam staja się stałym elementem wydarzeń na dany rok. Szkolenia to ważna sprawa, ponieważ nie tylko podnoszą kwalifikacje pracowników ale tez często pracodawcy. Wpływają dobrze na atmosferę wśród załogi a dobrze przeprowadzone, potrafią dobrze zmotywować ludzi do wydajniejszej pracy. By firma dobrze funkcjonowała, osiągała coraz lepsze wyniki i umacniała swoją pozycję na rynku, ludziom w niej musi się chcieć pracować i musi towarzyszyć im świadomość tego, że pracują nie tylko dla firmy ale również dla siebie. Read more »

Skąd wziąć pieniądze na własną firmę

Czymś co większość osób zniechęca do założenia swojej firmy są oczywiście pieniądze. Potrzebne są one przecież każdemu kto chce rozpocząć działalność. Jeśli mamy zamiar wejść na rynek z produktem albo usługą, na które mamy już pewnych klientów, jakieś pewne kontakty biznesowe, to zaryzykowanie jakiegoś wkładu własnego lub zaciągnięcie kredytu jest odrobinę łatwiejsze. Jeśli jednak wchodzimy na rynek z zupełnie czymś nowym albo naszym celem jest stworzenie konkurencji dla dobrze radzącego sobie przedsiębiorstwa, ryzyko jest już wówczas dużo większe. O ile inwestując własne środki, w razie porażki po prosu zostaje się z pustym portfelem, o tyle jeśli w grę wchodzi zaciągnięcie kredytu, to decyzja nie może być podjęta pochopnie. Banki wręcz prześcigają się w ofertach kredytowych, również dla firm, którym proponuje się zawsze ciekawsze warunki niż przeciętnemu Kowalskiemu. Dla osób, które mają za sobą dłuższy czas bezskutecznego szukania pracy z pomocą przychodzą Urzędy pracy. Read more »