Po firmę do kilku okienek

Od paru lat słyszymy, że założenie działalności gospodarczej będzie odbywało się podczas jednej wizyty przy okienku w urzędzie. Niestety, biurokracja nadal w Polsce jest tak ogromna, że choć jest w tej kwestii na pewno dużo lepiej niż jeszcze 10 lat temu, nadal konieczne sa odwiedziny w kilku instytucjach, by w końcu stać się właścicielem firmy. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców uzyskuje się we właściwym urzędzie gminy lub miasta. W tym samym okienku możliwe jest tez złożenie wniosku o nadanie numeru Regon przez Główny Urząd statystyczny. Numer ten jest nadawany bezpłatnie, w przeciwieństwie do wpisu do ewidencji, który kosztuje 100zł. Następnie trzeba się udać do Urzędu Skarbowego by nadano firmie numer NIP. Tam konieczne jest również złożenie deklaracji o tym w jakiej formie zamierzamy opodatkować naszą działalność. Kolejny przystanek to placówka banku, bowiem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest posiadanie konta firmowego, więc trzeba zawrzeć umowę na prowadzenie rachunku bankowego firmy. Zatem kiedy formalności będą już załatwione, nie ma na co czekać tylko zakasać rękawy i zacząć pracować na własny rachunek. Sprawy księgowe najlepiej powierzyć biurze rachunkowemu, ponieważ przepisy zmieniają się naprawdę często i samemu można zupełnie pogubić się w gąśzzu dokumentów i zawirowaniach ustawowych.

Both comments and pings are currently closed.