Podział otwartych funduszy inwestycyjnych

Mówiąc o funduszach inwestycyjnych z całą pewnością warto wspomnieć o podziale funduszy otwartych. To właśnie otwarte fundusze inwestycyjne występują obecnie na naszym rynku najczęściej. Tego rodzaju fundusze inwestycyjne dzieli się na fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone, fundusze akcji oraz fundusze z ochroną kapitału. Fundusze rynku pieniężnego to ten rodzaj funduszy, które powszechnie uznawane są za te o największym poziomie bezpieczeństwa. W przypadku funduszy zaliczanych do tej grupy ryzyko poniesienia straty jest najmniejsze. Zysk z tego rodzaju funduszu jest jednakże niewielki. Bardzo często nie przekracza on zysku, który można osiągnąć ze zwykłej lokaty bankowej. Fundusze obligacji to również dość bezpieczna grupa funduszy inwestycyjnych. Trzeba jednak wiedzieć, że jeśli liczymy na szybki zysk to tego rodzaju fundusze z całą pewnością nie są dla nas odpowiednie. Ryzyko straty jest w przypadku tych funduszy również niewielkie. Fundusze stabilnego wzrostu zalicza się do grupy funduszy o średnim poziomie ryzyka. Jeżeli będziemy mieli szczęście to w tym przypadku zysk, który osiągniemy może uplasować się nawet na poziomie trzydziestu procent. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku można również zanotować dość sporą stratę. Fundusze zrównoważone to fundusze, które obarczone są dość sporym ryzykiem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.