Pomimo obietnic, założenie firmy nie w jednym okienku

Kilka lat temu obiecano nam, że założenie działalności gospodarczej będzie możliwe podczas jednej wizyty przy okienku w urzędzie. Niestety przerost biurokracji jest tak ogromny, że choć jest w tej kwestii zdecydowanie lepiej niż przed laty, nadal trzeba odwiedzić kilka instytucji by stać się właścicielem firmy. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców uzyskuje się we właściwym miejscu zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. W tym samy okienku można tez złożyć wniosek o nadanie numeru Regon. Owy numer jest bezpłatny jednak wpisanie się do ewidencji opatrzone jest opłata 100zł. Udać się trzeba do Urzędu Skarbowego z prośbą o nadanie numeru NIP. Trzeba tam również złożyć deklarację o formie opodatkowania. Kolejnym przystaniem będzie placówka banku, w której trzeba zawrzeć umowę na prowadzenie rachunku bankowego firmy. Posiadanie takiego konta jest bowiem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Z niego powinny być opłacane wszelkie składki do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem kiedy formalności będą już załatwione, nie pozostaje już nic innego jak zacząć pracować na własny rachunek. Aby nie zginąć w gąszczu dokumentów i ciągle zmieniających się przepisów najlepiej sprawy księgowe powierzyć biurze rachunkowemu, w którym pracownicy są na bieżąco z wszystkimi zmianami.

Both comments and pings are currently closed.