Pomoc finansowa dla ucznia

Początek nowego roku szkolnego jest dla wielu polskich rodzin poważnym obciążeniem dla domowych finansów. Każda rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej może jednak liczyć na wsparcie w zakupie niezbędnych przyborów szkolnych. Jedną z form pomocy jest program „Wyprawka szkolna”. W ramach tego programu rodzice uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach od I do IV szkół podstawowych, I klasy szkoły ponadgimnazjalnej mogą uzyskać pomoc finansową związaną z zakupem podręczników szkolnych. Na pomoc w ramach tego programu mogą liczyć także rodzice dzieci słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci rodziców z lekkim upośledzeniem umysłowym. Rodzice ci otrzymają pomoc pod warunkiem, że posiadają orzeczenie o konieczności kształcenia dzieci w trybie kształcenia specjalnego. O zakup wyprawki szkolnej mogą ubiegać się rodziny, w których dochód netto nie przekracza 351 zł. Pomoc wynosi od 180 do 352 zł. Do wniosku o wyprawkę szkolną trzeba dołączyć następujące dokumenty: oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, a w przypadku dzieci skierowanych na kształcenie specjalne potrzebna jest również kopia orzeczenia, która została wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-publiczną. Rodziny w trudnej sytuacji mogą otrzymać także jednorazowy zasiłek z urzędu gminy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.