Pomoc prawna dla Wspólnot Mieszkaniowych

Nasza firma świadczy kompleksową obsługę prawną dla Wspólnot Mieszkaniowych. Mamy w ofercie załatwianie wszystkich formalności związanych z przejęciem zarządu wspólnoty od poprzedniego administrator, a następnie przekazania tego zarządu w ręce nowego administratora. Oferujemy także pomoc prawną i formalną w przypadku organizacji nowych Wspólnot Mieszkaniowych.

W szerokiej gamie naszych usług prawnych znajduje się także nadzór na takimi wspólnotami, które administrują i zarządzają we własnym zakresie zarządcy nie posiadający do tego odpowiednich licencji. Jeżeli chodzi o konkretną obsługę prawna, którą jesteśmy w stanie zaoferować to możemy wymienić tutaj szereg usług. Jest to reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami egzekucyjnymi oraz sądami. W naszej ofercie znajduje się także przygotowywanie wszystkich aktów prawnych przyjmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, mogą być to n. regulaminy, uchwał i statuty. Zajmujemy się także kwestiami długów. Wnosimy pozwy przeciwko dłużnikom o zapłatę jakieś należności na rzecz wspólnoty, dochodzimy zapłaty długu poprzez interwencje komornicze, prawomocne nakazy i wyroki lub poprzez sprzedaże lokalu dłużnika. Ponadto dochodzimy: - napraw związanych z gwarancją lub rękojmią, - rozliczeń finansowych, które musi przedstawić poprzedni zarządca - wydania od poprzedniego zarządcy bądź dewelopera całej dokumentacji należącej do wspólnoty nieruchomości. W szerokiej gamie naszych usług prawnych należy podać także weryfikację stanu prawnego nieruchomości. Korygujemy błędy obliczania udziały w częściach wspólnych nieruchomości, błędne decyzje o zasiedzeniu części wspólnej nieruchomości, a także odzyskujemy takie części wspólne.

Należy podkreślić, że wszystkie nasze usługi modyfikujemy i podporządkowujemy specyfice danej nieruchomości. Dostosowujemy się do wymagań i oczekiwań konkretnej Wspólnoty Mieszkaniowej. W przypadku sytuacji, w której w naszej ofercie nie byłoby usługi, którą Państwo w ramach kompleksowej obsługi formalno-prawnej Wspólnoty Mieszkaniowej potrzebujecie, to zrobimy wszystko, aby tę usługę Państwu zapewnić.