Rządowy plan zlikwidowania bezrobocia

Rząd w niedawno ogłoszonym komunikacie zapowiedział zintensyfikowaną walkę z rosnącym bezrobociem. Premier w swoim przemówieniu w którym przedstawił Sejmowi swoje plany podczas rozpoczynającej się kolejnej kadencji, potwierdził wolę walki o to, aby powstało jak najwięcej miejsc pracy. O ile kilka tygodni temu wydawało się to enigmatyczne i mało konkretne, to dziś można już wyrobić sobie na to pewien pogląd. Otóż okazuje się, że w przyszłym roku planuje się zmniejszenie poziomu bezrobocia w Polsce do dziewięciu procent, co oznaczałoby spadek o prawie trzy punkty procentowe. Premier wspominał, że nie będzie to spektakularny spadek, ale walka będzie się rozgrywała o każde miejsce po przecinku. Dokonać mamy tego właściwie my sami, czyli pracownicy. Rząd chciałby aby zwiększyła się liczba prowadzonych własnych działalności gospodarczych z obecnych pięciu milionów jednoosobowych firm, do ponad sześciu milionów. Takie oczekiwanie miałoby być możliwe dzięki bliżej nie sprecyzowanym zachętom w postaci ulg i obniżek podatków. Opozycja już zdążyła skrytykować taki pomysł premiera. Wskazywano między innymi na niesprecyzowanie co mają oznaczać tajemnicze ulgi. Trzeba przecież pamiętać, że prowadzenie własnego biznesu w naszym kraju wiąże się ze sporymi wydatkami, w związku z czym musiałyby być one znaczące, aby się to opłacało. Premier jednak nie traci nadziei na udaną realizację takiego planu, ufając w zmysł przedsiębiorczości rodaków, który już nie jednokrotnie w przeszłości ratował nas z podobnych opresji.

Both comments and pings are currently closed.