Sposoby lokowania oszczędności

Wraz ze spadkiem oprocentowania kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych coraz więcej osób poszukuje innych, ale bezpiecznych sposobów lokowania swoich oszczędności. Polacy poszukują nie tylko możliwości bezpiecznego ulokowania oszczędności, ale również chcą je lokować w takich produktach, które zapewnią jak najwyższy zysk. Takie osoby najczęściej lokują swoje pieniądze w funduszach, które inwestują w obligacje, wykupują obligacje Skarbu Państwa lub inwestują w inwestycyjne fundusze pieniężne. Inwestycyjne fundusze pieniężne są w chwili obecnej jednym z najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych. Swoje oszczędności możemy również zainwestować w detaliczne obligacje skarbowe lub w fundusze obligacji. Wszystkie te sposoby inwestowania oszczędności są bardzo bezpieczne. Nie zawsze jednak w ślad za bezpieczeństwem podąża korzystne oprocentowanie. Alternatywnym, ale jeszcze mało popularnym sposobem oszczędzania są produkty strukturyzowane. Produkty strukturyzowane dają naszym pieniądzom bezpieczeństwo takie samo, jak to, które zapewnia nam bank. Z drugiej strony produkty te zapewniają nam również wysokie zyski. Produkty strukturyzowane mają w swojej ofercie banki, które proponują klientom strukturyzowane lokaty, duże firmy zajmujące się doradztwem finansowym oraz firmy ubezpieczeniowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.