Unijne propozycje unifikacji przepisów

Ideą przewodnią Unii Europejskiej jest stworzenie jak najbardziej zunifikowanych przepisów, które zatarłyby wszelkie granice pomiędzy jej poszczególnymi członkami. W ten sposób stworzono unię monetarną, której wynikiem było powołanie wspólnej dla większości państw waluty. Zniknęły granice polityczne i tym sposobem bez konieczności zatrzymywania się w tych miejscach, możemy dojechać z Finlandii aż po Grecję albo z Portugalii do granic z Rosją. Studiowanie czy podejmowanie pracy w innych krajach tak samo jest o wiele łatwiejsze. Jednym słowem Unia staje się coraz bardziej scalonym organizmem, który staje się jednością. Jednakże nadal jest jeszcze wiele pod tym względem do zrobienia. Istnieją dziedziny, w których ten proces unifikacji jeszcze nie zaszedł, chociaż są to kluczowe sektory każdej unijnej gospodarki. Przykładem jest zasada powoływania do życia nowych firm. W każdym kraju panuje inna zasada. W wielu krajach Europy Zachodniej można tego dokonać w przeciągu jednego dnia i w jednym miejscu. Ale wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie na zarejestrowanie własnej firmy czeka się ponad dwa tygodnie. Grecja bije wszelkie rekordy i tam okres wyczekiwania wydłużył się do ponad miesiąca. Polska leży gdzieś pośrodku tej listy, chociaż politycy nasi od lat mówią o potrzebie uczynienia wielu zmian w tej dziedzinie. Parlament Europejski zaczął się już przyglądać w jaki sposób można te przepisy zunifikować, w taki sposób, aby otwarcie własnej firmy było jak najszybsze i najtańsze. Ma to być kolejny sektor życia mieszkańców Unii, gdzie zatrą się wszelkie granice pomiędzy państwami.

Both comments and pings are currently closed.