VSM

VSM

Ponownie chcąc zrozumieć skrót używany w branży biznesowej musimy zajrzeć do słownika języka angielskiego. I tak VSM mapowanie strumienia wartości (w oryginale Value Stream Mapping) oznacza analizę i przewidywanie aktualnych oraz przyszłych procesów produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Metoda VSM powstała pod koniec lat 90. Dwudziestego wieku i, podobnie jak filozofia Kaizen, wywodzi się z Japonii, gdzie kult pracy wyniesiony został niemalże do kategorii religii. Poszczególne etapy produkcji po dogłębnej analizie są weryfikowane pod kątem skrócenia ich czasu z jednoczesnym wzrostem efektywności. Równocześnie planowane są kolejne usprawnienia, by można było je wdrożyć w przyszłości. Bierze się pod uwagę każdy możliwy przepływ materiałów i surowców od pierwszego kontaktu z linią produkcyjną aż po ostatecznego nabywcę, a także przepływ informacji. Tu z kolei nacisk położony został na takie aspekty jak wielkość produkcji, czas trwania, przedmiot produkcji, a nawet docelowy klient. Mapowanie strumienia wartości to ważne narzędzie w usprawnianiu działania każdego przedsiębiorstwa. Jego względnie niskie koszty pozwalają na zwiększenie wydajności i maksymalizację przychodów niewielkim nakładem sił.

You can leave a response, or trackback from your own site.