W skład Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Papieżka wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 11. Przy szkole podstawowej dotychczas funkcjonował pięciogodzinny oddział przedszkolny dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W tym rejonie miasta była jednak potrzeba utworzenia oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku od trzech do czterech lat. Możliwości lokalowe i kadrowe Zespołu Szkół Nr 11 były wystarczające i odpowiednie, by przy placówce powstało przedszkole. Znajdować się tam będą dwa oddziały. Do pierwszego uczęszczać będzie 25. dzieci 3-4 letnich, a do drugiego 25. dzieci 5-6 letnich. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb przedszkola, Zespół Szkół Nr 11 wykonał ze środków pochodzących z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych oraz przydzielonych placówce w budżecie na 2013 rok. Uchwała z dnia 25 czerwca br. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego Nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89 oraz włączenia Przedszkola Publicznego Nr 11 do Zespołu Szkól Nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89 jest opublikowana pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/?app=uchwaly&nid=5348&y=2013 Nowe przedszkole będzie 22. placówką przedszkolną prowadzoną przez Gminę Miasto Włocławek.