Ważne pojęcia związane z funduszami inwestycyjnymi

Jednym z zagadnień, które związane jest z kwestiami finansowymi są fundusze inwestycyjne. Mówiąc o nich z całą pewnością warto kilka zdań poświęcić na omówienie najważniejszych pojęć, które się z tą tematyką wiążą. Terminem, który zawsze spotkamy jeśli będziemy interesowali się funduszami inwestycyjnymi są aktywa funduszu. Termin ten oznacza nic innego jak majątek, który dany fundusz inwestycyjny posiada. Oczywiście nie można zapomnieć również o TFI, czyli towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo to nic innego jak spółka, która została stworzona po to aby można było tworzyć fundusze inwestycyjne oraz nimi odpowiednio zarządzać. Z pojęciem towarzystwa funduszy inwestycyjnych wiąże się termin konwersja. Oznacza on przeniesieni zgromadzonych przez nas na funduszu inwestycyjnym środków na drugi fundusz inwestycyjny. Warto jednak podkreślić, że przeniesienie to odbywa się w ramach tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Możliwe jest także przeniesienie środków w ramach tak zwanego funduszu parasolowego. Z pojęciem funduszu inwestycyjnych związany jest także termin jednostka uczestnictwa. Określa się ją jako cegiełkę, którą możemy zakupić od wybranego przez nas towarzystwa inwestycyjnego. Z funduszami inwestycyjnymi wiążą się również takie pojęcia jak bony skarbowe oraz papiery dłużne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.